Het leerlingenaantal van de Eindhoven Chinese School neemt jaar in jaar uit toe. Vasthoudend aan de grondslagen van de school om de Chinese cultuur over te dragen aan de kinderen van Chinese afkomst en om te voorzien in de behoeften van Nederlanders om Chinees te leren, is het schoolgeld al jaren het zelfde. Daarentegen nemen de kosten voor de school, waaronder  huur van de klaslokalen, de beheerskosten van de faciliteiten, Chinese lerarenopleidingen,  steeds toe.

Met het oog hierop heeft de opleidingscommissie de volgende regels vastgesteld met betrekking tot de betaling en restitutie van lesgeld:

(1) Bij betaling van het lesgeld voor het volgende studiejaar vóór 30 juni wordt 10 euro korting toegepast op het reguliere lesgeld.

(2) Eén proefles is gratis;

(3) Voor studenten die instromen gedurende het schooljaar zal door de directeur de hoogte van het lesgeld bepaald worden;

(4) Studenten die gedurende het schooljaar stoppen kunnen beperkt restitutie van het schoolgeld krijgen: na 1 of 2 weken les worden kosten in rekening gebracht voor administratie (20 euro), lesgeld (6 euro of 12 euro), en boeken. Na 3 of meer weken is er geen restitutie mogelijk.

De bovenstaande regels zijn van toepassing op alle Chinese lessen, behalve voor de lessen in de Taiwanese klassen.

Eindhoven Chinese School opleidingscommissie

19 september 2021